Thống kê truy cập

Tin tức - Sự kiện

Ban chỉ đạo PT TDĐKXDĐSVH&GĐ XÃ

14/10/2020 00:00 57 lượt xem

Sáng ngày 25/9 tại Hội trường UBND xã, Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và gia đình xã Túng Sán, dự đồng chí Trương Văn Thăng - Phó bí thư Đu xã, các thành viên BCĐ xã, thôn

 Qua buổi họp đánh giá kết quả hoạt động của 1 năm 2020, các quyể định kiện toàn BCĐ xã năm 2020. công tác chuẩn bị xét và công nhận thôn văn hóa, gia đình văn hóa của xã, chuẩn bị tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của xã vào tháng 11. và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.


Tin khác