Thống kê truy cập

Thông tin tuyên truyền

ĐẢM BẢO CÔNG TÁC TRANG TRÍ TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ NHIỆM KỲ 2021-2026

05/05/2021 09:15 77 lượt xem

Ủy ban bầu cử xã Túng Sán và các tiểu ban xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác bầu cử

ĐẢM BẢO CÔNG TÁC TRANG TRÍ TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ NHIỆM KỲ 2021-2026

 Để đảm bảo quyền, trách nhiệm của cử tri trong bầu cử, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Uỷ ban bầu cử  xã đã và đang tăng cường chỉ đạo, tập trung rà soát, lập danh sách cử tri với quyết tâm chặt chẽ, đúng, đủ và chính xác.


Tin khác