Thống kê truy cập

Xây dựng nông thôn mới

Hội nghị triển khai chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Túng Sán

11/07/2023 14:39 3459 lượt xem

Ngày 7/7, UBND huyện Hoàng Su Phì, phối hợp với Trung tâm Thực nghiệm và đào tạo nghề thuộc Học viện nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị, triển khai Tiểu dự án 1, Dự án 9 “Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù” thuộc Chương trình MTQG dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo đó, Tiểu dự án 1, Dự án 9 “Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù” thuộc Chương trình MTQG dân tộc thiểu số và miền núi. Triển khai thực hiện từ nay đến hết năm 2025 với nhiều chính sách đầu tư, hỗ trợ nhân dân như: Đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng với 12 công trình giao thông, thủy lợi, tổng vốn đầu tư gần 80 tỷ đồng; Hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế như giống, chuồng trại, một số vật tư đầu, nâng cao kiến thức, trình độ năng lực sản xuất, tổ chức lớp tập huấn cho các hộ gia đình về kiến thức sản xuất, xây dựng mô hình, tổ hợp tác liên kết sản xuất; Hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc; Hỗ trợ bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Triệu Sơn An, Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị xã Túng Sán phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chuyên môn của huyện và Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức triển khai các hạng mục của dự án. Chú trọng triển khai các hạng mục dự án hỗ trợ trực tiếp cho người dân phát triển kinh tế và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Cờ lao. Đối với các dự án đầu tư về hạng mục giao thông, thủy lợi cần khảo sát thật kỹ, sát với thực tế từng thôn; công trình xây dựng phải đảm bảo chất lượng, mỹ quan…

Tại hội nghị, đại diện Trung tâm Thực nghiệm và đào tạo nghề thuộc Học viện nông nghiệp Việt Nam đã tư vấn về cách thức triển khai dự án trên địa bàn xã.

Ngày 7/7, UBND huyện Hoàng Su Phì, phối hợp với Trung tâm Thực nghiệm và đào tạo nghề thuộc Học viện nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị, triển khai Tiểu dự án 1, Dự án 9 “Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù” thuộc Chương trình MTQG dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo đó, Tiểu dự án 1, Dự án 9 “Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù” thuộc Chương trình MTQG dân tộc thiểu số và miền núi. Triển khai thực hiện từ nay đến hết năm 2025 với nhiều chính sách đầu tư, hỗ trợ nhân dân như: Đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng với 12 công trình giao thông, thủy lợi, tổng vốn đầu tư gần 80 tỷ đồng; Hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế như giống, chuồng trại, một số vật tư đầu, nâng cao kiến thức, trình độ năng lực sản xuất, tổ chức lớp tập huấn cho các hộ gia đình về kiến thức sản xuất, xây dựng mô hình, tổ hợp tác liên kết sản xuất; Hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc; Hỗ trợ bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Triệu Sơn An, Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị xã Túng Sán phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chuyên môn của huyện và Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức triển khai các hạng mục của dự án. Chú trọng triển khai các hạng mục dự án hỗ trợ trực tiếp cho người dân phát triển kinh tế và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Cờ lao. Đối với các dự án đầu tư về hạng mục giao thông, thủy lợi cần khảo sát thật kỹ, sát với thực tế từng thôn; công trình xây dựng phải đảm bảo chất lượng, mỹ quan…

Tại hội nghị, đại diện Trung tâm Thực nghiệm và đào tạo nghề thuộc Học viện nông nghiệp Việt Nam đã tư vấn về cách thức triển khai dự án trên địa bàn xã.

Đức Long - Trung tân Văn hóa TT&DL huyện Hoàng Su Phì

Tin khác