Thống kê truy cập

Thông tin chỉ đạo điều hành

Hoàng Su Phì Tập huấn bồi dưỡng kiến thức Công nghệ Thông tin năm 2021.

17/08/2021 01:35 3909 lượt xem

Sáng ngày 16/8, UBND huyện Hoàng Su Phì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Tập huấn bồi dưỡng kiến thức Công nghệ Thông tin năm 2021 cho hơn 200 cán bộ là Thủ trưởng, công chức, viên chức các cơ quan, ban ngành của huyện; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, thị trấn; công chức: Văn phòng - Thống kê; phụ trách cải cách hành chính một cửa; Văn thư - Lưu trữ, Văn hóa - Xã hội các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hoàng Su Phì Tập huấn bồi dưỡng kiến thức Công nghệ Thông tin năm 2021.
Toàn cảnh Hội nghị

 

Trong thời gian 3 ngày, các đại biểu sẽ được giảng viên trung tâm công nghệ thông tin – Sở Thông tin Truyền thông và cán bộ VNPT Hà Giang truyền đạt kỹ năng, vận hành, chuyên trách CNTT và khai thác các hệ thống: Quản lý văn bản và điều hành công việc (vnptioffice); Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước; Một cửa điện tử liên thông cấp huyện, xã; Thư điện tử công vụ; Chữ ký số; Cập nhật, hướng dẫn tính năng mới phần mềm một cửa điện tử; Cổng dịch vụ công trực tuyến; quản lý văn bản và điều hành công việc. Hướng dẫn đăng ký online và sử dụng chữ ký số chuyên dùng; Kỹ năng quản lý, vận hành loa truyền thanh internet. Tập huấn ứng cứu sự cố mạng máy tính, an toàn thông tin và kỹ năng làm việc trên môi trường mạng… Bên cạnh đó, tại các buổi tập huấn các học viên còn được các Giảng viên trực tiếp “cầm tay, chỉ việc” giải đáp những vướng mắc nhất là việc vận dụng chữ ký số trong việc ban hành văn bản điện tử…

chú thích

Thông qua Hội nghị, nhằm bồi dưỡng những kiến thức quan trọng để các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện nâng cao kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị và nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính của huyện năm 2021 và những năm tiếp theo.

hoangsuphi.hagiang.gov.vn

Tin khác