Thống kê truy cập

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

18/07/2018 00:00 219 lượt xem

LỊCH HỌP CHỢ XÃ TÚNG SÁN

 UBND xã Túng Sán xin thông báo đến tết cả các xã trong toàn huyện và các xã lân cận, lịch họp chợ xã Túng Sá vẫn duy trì họp vào sáng thứ 3 hàng tuần, vậy UBND xã Túng Sán xin thông Báo đến tất cả các xã, các nhà tư thương biết để đến giao thương buôn bán hàng hóa.


Tin khác