Thống kê truy cập

Tin tức - Sự kiện

Tổ chức Tuyên truyền lưu động về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

21/05/2021 09:35 140 lượt xem

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu của Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Tiểu ban Thông tin Tuyên truyền và BCH đoàn xã tổ chức.

Tổ chức Tuyên truyền lưu động về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

 Trong những thời điểm tháng đầu tháng 5 Tiểu ban Thông tin Tuyên truyền về bầu cử xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền như tuyên truyền lưu động đến các nhóm hộ trong các thôn của xã, phát hơn 1.522 tờ rơi, tuyên truyền trực tiếp cho người dân qua các buổi họp thôn, buổi sinh hoạt của tổ chức đoàn thể, qua các buổi chợ phiên của xã, lồng ghép tổ chức tuyên truyền Dịch Covid-19 đạt được nhiều kết quả tốt tốt và góp phần vào xây dựng chính trị địa phương vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế.


Tin khác