Thống kê truy cập
Ngày 7/7, UBND huyện Hoàng Su Phì, phối hợp với Trung tâm Thực nghiệm và đào tạo nghề thuộc Học viện nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị, triển khai Tiểu dự án 1, Dự án 9 “Đầu tư phát triển kinh...
Nhằm ghi lại những dấu son trên chặng đường lịch sử của địa phương, thực hiện Kế hoạch số 342-KH/TU, ngày 02/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về “thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày...
Ngày 10.2 xã Túng Sán huyện Hoàng Su Phì đã tổ chức phát động Tết trồng cây xuân Nhâm Dần 2022. Dự lễ phát động có đồng chí Triệu Sơn An, Phó Chủ tịch UBND huyện, các cơ quan phụ trách xã, cán bộ,...
Tin nổi bật Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và Ngày hội toàn dân năm 2021 ...
dự có Thường trực UBND xã, cán bộ, công chức xã, các ngành, thú y các thôn trên địa bàn
Sáng ngày 16/8, UBND huyện Hoàng Su Phì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Tập huấn bồi dưỡng kiến thức Công nghệ Thông tin năm 2021 cho hơn 200 cán bộ là Thủ trưởng, công chức, viên...

null Hội nghị triển khai chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Túng Sán

Tin nổi bật

Hội nghị triển khai chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Túng Sán

11/07/2023

Ngày 7/7, UBND huyện Hoàng Su Phì, phối hợp với Trung tâm Thực nghiệm và đào tạo nghề thuộc Học viện nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị, triển khai Tiểu dự án 1, Dự án 9 “Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù” thuộc Chương trình MTQG dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo đó, Tiểu dự án 1, Dự án 9 “Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù” thuộc Chương trình MTQG dân tộc thiểu số và miền núi. Triển khai thực hiện từ nay đến hết năm 2025 với nhiều chính sách đầu tư, hỗ trợ nhân dân như: Đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng với 12 công trình giao thông, thủy lợi, tổng vốn đầu tư gần 80 tỷ đồng; Hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế như giống, chuồng trại, một số vật tư đầu, nâng cao kiến thức, trình độ năng lực sản xuất, tổ chức lớp tập huấn cho các hộ gia đình về kiến thức sản xuất, xây dựng mô hình, tổ hợp tác liên kết sản xuất; Hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc; Hỗ trợ bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Triệu Sơn An, Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị xã Túng Sán phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chuyên môn của huyện và Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức triển khai các hạng mục của dự án. Chú trọng triển khai các hạng mục dự án hỗ trợ trực tiếp cho người dân phát triển kinh tế và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Cờ lao. Đối với các dự án đầu tư về hạng mục giao thông, thủy lợi cần khảo sát thật kỹ, sát với thực tế từng thôn; công trình xây dựng phải đảm bảo chất lượng, mỹ quan…

Tại hội nghị, đại diện Trung tâm Thực nghiệm và đào tạo nghề thuộc Học viện nông nghiệp Việt Nam đã tư vấn về cách thức triển khai dự án trên địa bàn xã.

Ngày 7/7, UBND huyện Hoàng Su Phì, phối hợp với Trung tâm Thực nghiệm và đào tạo nghề thuộc Học viện nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị, triển khai Tiểu dự án 1, Dự án 9 “Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù” thuộc Chương trình MTQG dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo đó, Tiểu dự án 1, Dự án 9 “Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù” thuộc Chương trình MTQG dân tộc thiểu số và miền núi. Triển khai thực hiện từ nay đến hết năm 2025 với nhiều chính sách đầu tư, hỗ trợ nhân dân như: Đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng với 12 công trình giao thông, thủy lợi, tổng vốn đầu tư gần 80 tỷ đồng; Hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế như giống, chuồng trại, một số vật tư đầu, nâng cao kiến thức, trình độ năng lực sản xuất, tổ chức lớp tập huấn cho các hộ gia đình về kiến thức sản xuất, xây dựng mô hình, tổ hợp tác liên kết sản xuất; Hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc; Hỗ trợ bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Triệu Sơn An, Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị xã Túng Sán phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chuyên môn của huyện và Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức triển khai các hạng mục của dự án. Chú trọng triển khai các hạng mục dự án hỗ trợ trực tiếp cho người dân phát triển kinh tế và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Cờ lao. Đối với các dự án đầu tư về hạng mục giao thông, thủy lợi cần khảo sát thật kỹ, sát với thực tế từng thôn; công trình xây dựng phải đảm bảo chất lượng, mỹ quan…

Tại hội nghị, đại diện Trung tâm Thực nghiệm và đào tạo nghề thuộc Học viện nông nghiệp Việt Nam đã tư vấn về cách thức triển khai dự án trên địa bàn xã.


Tin khác

Ngày 7/7, UBND huyện Hoàng Su Phì, phối hợp với Trung tâm Thực nghiệm và đào tạo nghề thuộc Học viện nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị, triển khai Tiểu dự án 1, Dự án 9 “Đầu tư phát triển kinh...
Nhằm ghi lại những dấu son trên chặng đường lịch sử của địa phương, thực hiện Kế hoạch số 342-KH/TU, ngày 02/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về “thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày...
Ngày 10.2 xã Túng Sán huyện Hoàng Su Phì đã tổ chức phát động Tết trồng cây xuân Nhâm Dần 2022. Dự lễ phát động có đồng chí Triệu Sơn An, Phó Chủ tịch UBND huyện, các cơ quan phụ trách xã, cán bộ,...
Tin nổi bật Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và Ngày hội toàn dân năm 2021 ...
dự có Thường trực UBND xã, cán bộ, công chức xã, các ngành, thú y các thôn trên địa bàn
Sáng ngày 16/8, UBND huyện Hoàng Su Phì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Tập huấn bồi dưỡng kiến thức Công nghệ Thông tin năm 2021 cho hơn 200 cán bộ là Thủ trưởng, công chức, viên...
Ngày 7/7, UBND huyện Hoàng Su Phì, phối hợp với Trung tâm Thực nghiệm và đào tạo nghề thuộc Học viện nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị, triển khai Tiểu dự án 1, Dự án 9 “Đầu tư phát triển kinh...
Nhằm ghi lại những dấu son trên chặng đường lịch sử của địa phương, thực hiện Kế hoạch số 342-KH/TU, ngày 02/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về “thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày...
Ngày 10.2 xã Túng Sán huyện Hoàng Su Phì đã tổ chức phát động Tết trồng cây xuân Nhâm Dần 2022. Dự lễ phát động có đồng chí Triệu Sơn An, Phó Chủ tịch UBND huyện, các cơ quan phụ trách xã, cán bộ,...
Tin nổi bật Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và Ngày hội toàn dân năm 2021 ...
dự có Thường trực UBND xã, cán bộ, công chức xã, các ngành, thú y các thôn trên địa bàn
Sáng ngày 16/8, UBND huyện Hoàng Su Phì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Tập huấn bồi dưỡng kiến thức Công nghệ Thông tin năm 2021 cho hơn 200 cán bộ là Thủ trưởng, công chức, viên...
Hội nghị triển khai chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Túng Sán
Ngày 7/7, UBND huyện Hoàng Su Phì, phối hợp với Trung tâm Thực nghiệm và đào tạo nghề thuộc Học viện nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị, triển...