Thống kê truy cập
Ngày 7/7, UBND huyện Hoàng Su Phì, phối hợp với Trung tâm Thực nghiệm và đào tạo nghề thuộc Học viện nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị, triển khai Tiểu dự án 1, Dự án 9 “Đầu tư phát triển kinh...
Nhằm ghi lại những dấu son trên chặng đường lịch sử của địa phương, thực hiện Kế hoạch số 342-KH/TU, ngày 02/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về “thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày...
Ngày 10.2 xã Túng Sán huyện Hoàng Su Phì đã tổ chức phát động Tết trồng cây xuân Nhâm Dần 2022. Dự lễ phát động có đồng chí Triệu Sơn An, Phó Chủ tịch UBND huyện, các cơ quan phụ trách xã, cán bộ,...
Tin nổi bật Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và Ngày hội toàn dân năm 2021 ...
dự có Thường trực UBND xã, cán bộ, công chức xã, các ngành, thú y các thôn trên địa bàn
Sáng ngày 16/8, UBND huyện Hoàng Su Phì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Tập huấn bồi dưỡng kiến thức Công nghệ Thông tin năm 2021 cho hơn 200 cán bộ là Thủ trưởng, công chức, viên...

null Lễ phát động Tết trồng cây xuân Nhâm Dần năm 2022

Tin tiêu điểm

Lễ phát động Tết trồng cây xuân Nhâm Dần năm 2022

18/02/2022 3671

Ngày 10.2 xã Túng Sán huyện Hoàng Su Phì đã tổ chức phát động Tết trồng cây xuân Nhâm Dần 2022. Dự lễ phát động có đồng chí Triệu Sơn An, Phó Chủ tịch UBND huyện, các cơ quan phụ trách xã, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia trồng cây ven đường Quốc lộ 4 khu đất Thôn Tả Lèng

Tại lễ phát động, lãnh đạo xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân trồng cây, trồng rừng; ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, khai thác rừng trái phép; trồng các loại cây ăn quả, cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao, góp phần gia tăng tỷ trọng, giá trị kinh tế lâm nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

 

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Triệu Sơn An,Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị tập trung triển khai phong trào Tết trồng cây ngay từ những ngày đầu Xuân Nhâm Dần 2022, đảm bảo thực hiện tốt việc tiêm chủng vắc xin cũng như triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực về trồng và bảo vệ rừng; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của phong trào Tết trồng cây đến quần chúng nhân dân và cán bộ, đảng viên nhận thức rõ vai trò, lợi ích của việc trồng cây, trồng rừng; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, về môi trường; ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là công tác phòng, chống cháy rừng.

Ngay sau lễ phát động lãnh đạo huyện cùng đông đảo cán bộ, công chức, bà con nhân dân trên địa bàn xã đã tiến hành trồng 300 cây đào địa phương dọc theo hành lang Tuyến đường Quốc Lộ 4, nhằm thu hút khách du lịch cũng như tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp.


Tin khác

Ngày 7/7, UBND huyện Hoàng Su Phì, phối hợp với Trung tâm Thực nghiệm và đào tạo nghề thuộc Học viện nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị, triển khai Tiểu dự án 1, Dự án 9 “Đầu tư phát triển kinh...
Nhằm ghi lại những dấu son trên chặng đường lịch sử của địa phương, thực hiện Kế hoạch số 342-KH/TU, ngày 02/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về “thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày...
Ngày 10.2 xã Túng Sán huyện Hoàng Su Phì đã tổ chức phát động Tết trồng cây xuân Nhâm Dần 2022. Dự lễ phát động có đồng chí Triệu Sơn An, Phó Chủ tịch UBND huyện, các cơ quan phụ trách xã, cán bộ,...
Tin nổi bật Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và Ngày hội toàn dân năm 2021 ...
dự có Thường trực UBND xã, cán bộ, công chức xã, các ngành, thú y các thôn trên địa bàn
Sáng ngày 16/8, UBND huyện Hoàng Su Phì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Tập huấn bồi dưỡng kiến thức Công nghệ Thông tin năm 2021 cho hơn 200 cán bộ là Thủ trưởng, công chức, viên...
Ngày 7/7, UBND huyện Hoàng Su Phì, phối hợp với Trung tâm Thực nghiệm và đào tạo nghề thuộc Học viện nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị, triển khai Tiểu dự án 1, Dự án 9 “Đầu tư phát triển kinh...
Nhằm ghi lại những dấu son trên chặng đường lịch sử của địa phương, thực hiện Kế hoạch số 342-KH/TU, ngày 02/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về “thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày...
Ngày 10.2 xã Túng Sán huyện Hoàng Su Phì đã tổ chức phát động Tết trồng cây xuân Nhâm Dần 2022. Dự lễ phát động có đồng chí Triệu Sơn An, Phó Chủ tịch UBND huyện, các cơ quan phụ trách xã, cán bộ,...
Tin nổi bật Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và Ngày hội toàn dân năm 2021 ...
dự có Thường trực UBND xã, cán bộ, công chức xã, các ngành, thú y các thôn trên địa bàn
Sáng ngày 16/8, UBND huyện Hoàng Su Phì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Tập huấn bồi dưỡng kiến thức Công nghệ Thông tin năm 2021 cho hơn 200 cán bộ là Thủ trưởng, công chức, viên...
Hội nghị triển khai chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Túng Sán
Ngày 7/7, UBND huyện Hoàng Su Phì, phối hợp với Trung tâm Thực nghiệm và đào tạo nghề thuộc Học viện nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị, triển...