Thống kê truy cập
Ngày 7/7, UBND huyện Hoàng Su Phì, phối hợp với Trung tâm Thực nghiệm và đào tạo nghề thuộc Học viện nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị, triển khai Tiểu dự án 1, Dự án 9 “Đầu tư phát triển kinh...
Nhằm ghi lại những dấu son trên chặng đường lịch sử của địa phương, thực hiện Kế hoạch số 342-KH/TU, ngày 02/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về “thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày...
Ngày 10.2 xã Túng Sán huyện Hoàng Su Phì đã tổ chức phát động Tết trồng cây xuân Nhâm Dần 2022. Dự lễ phát động có đồng chí Triệu Sơn An, Phó Chủ tịch UBND huyện, các cơ quan phụ trách xã, cán bộ,...
Tin nổi bật Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và Ngày hội toàn dân năm 2021 ...
dự có Thường trực UBND xã, cán bộ, công chức xã, các ngành, thú y các thôn trên địa bàn
Sáng ngày 16/8, UBND huyện Hoàng Su Phì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Tập huấn bồi dưỡng kiến thức Công nghệ Thông tin năm 2021 cho hơn 200 cán bộ là Thủ trưởng, công chức, viên...
Ngày 7/7, UBND huyện Hoàng Su Phì, phối hợp với Trung tâm Thực nghiệm và đào tạo nghề thuộc Học viện nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị, triển khai Tiểu dự án 1, Dự án 9 “Đầu tư phát triển kinh...
Nhằm ghi lại những dấu son trên chặng đường lịch sử của địa phương, thực hiện Kế hoạch số 342-KH/TU, ngày 02/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về “thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày...
Ngày 10.2 xã Túng Sán huyện Hoàng Su Phì đã tổ chức phát động Tết trồng cây xuân Nhâm Dần 2022. Dự lễ phát động có đồng chí Triệu Sơn An, Phó Chủ tịch UBND huyện, các cơ quan phụ trách xã, cán bộ,...
Tin nổi bật Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và Ngày hội toàn dân năm 2021 ...
dự có Thường trực UBND xã, cán bộ, công chức xã, các ngành, thú y các thôn trên địa bàn
Sáng ngày 16/8, UBND huyện Hoàng Su Phì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Tập huấn bồi dưỡng kiến thức Công nghệ Thông tin năm 2021 cho hơn 200 cán bộ là Thủ trưởng, công chức, viên...
Ngày 7/7, UBND huyện Hoàng Su Phì, phối hợp với Trung tâm Thực nghiệm và đào tạo nghề thuộc Học viện nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị, triển khai Tiểu dự án 1, Dự án 9 “Đầu tư phát triển kinh...
Nhằm ghi lại những dấu son trên chặng đường lịch sử của địa phương, thực hiện Kế hoạch số 342-KH/TU, ngày 02/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về “thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày...
Ngày 10.2 xã Túng Sán huyện Hoàng Su Phì đã tổ chức phát động Tết trồng cây xuân Nhâm Dần 2022. Dự lễ phát động có đồng chí Triệu Sơn An, Phó Chủ tịch UBND huyện, các cơ quan phụ trách xã, cán bộ,...
Tin nổi bật Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và Ngày hội toàn dân năm 2021 ...
dự có Thường trực UBND xã, cán bộ, công chức xã, các ngành, thú y các thôn trên địa bàn
Sáng ngày 16/8, UBND huyện Hoàng Su Phì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Tập huấn bồi dưỡng kiến thức Công nghệ Thông tin năm 2021 cho hơn 200 cán bộ là Thủ trưởng, công chức, viên...

null Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Túng Sán (1962 - 2020)

Tin nổi bật

Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Túng Sán (1962 - 2020)

12/04/2022 3482

Nhằm ghi lại những dấu son trên chặng đường lịch sử của địa phương, thực hiện Kế hoạch số 342-KH/TU, ngày 02/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về “thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy Hoàng Su Phì, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Túng Sán quyết định tổ chức sưu tầm, biên soạn cuốn “Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Túng Sán (1962 - 2020)”.

Túng Sán là địa phương núi non trùng điệp ở chân dãy núi Tây Côn Lĩnh[1], phía Đông Bắc huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Nơi đây được biết đến với hương vị chè San Tuyết cổ thụ thơm ngon, cùng những thửa ruộng bậc thang xen lẫn cánh rừng già nguyên sinh. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, nhân dân Túng Sán đã hun đúc lên tinh thần đấu tranh bất khuất, cần cù, chịu khó, giàu lòng yêu quê hương, đất nước.

Năm 1962, xã Túng Sán được thành lập trên cơ sở tách từ xã Tân Tiến. Một chặng đường lịch sử mới được mở ra. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Chi bộ xã (1963), sau đó là Đảng bộ xã (1995), nhân dân các dân tộc xã Túng Sán đã tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội; đóng góp sức người, sức của cho các cuộc kháng chiến của dân tộc. Đặc biệt, từ năm 1986, thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện do Đảng lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc xã Túng Sán đã kề vai, sát cánh, cùng nhau đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng phát triển, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nội dung cuốn sách phản ánh quá trình lịch sử, truyền thống văn hóa, đấu tranh cách mạng anh dũng, kiên cường của nhân dân các dân tộc xã Túng Sán qua các thời kỳ; góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, đặc biệt là thế hệ trẻ. Qua đó tạo thêm động lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Bấm vào đây để xem nội dung chi tiết


[1] Dãy núi Tây Côn Lĩnh trải dải trên hai huyện Hoàng Su Phì và Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Với độ cao 2.431 m, đây là đỉnh núi cao nhất vùng Đông Bắc, thường được gọi là “nóc nhà Đông Bắc”.


Tin khác

Hội nghị triển khai chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Túng Sán
Ngày 7/7, UBND huyện Hoàng Su Phì, phối hợp với Trung tâm Thực nghiệm và đào tạo nghề thuộc Học viện nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị, triển...